Alilang-kanin  Р utusang walang sweldo, pagkain lang