halang ang bituka - salbahe, desperado, hindi nangingiming pumatay ng tao