Mababa ang luha – madaling umiyak o mapaiyak, masyadong iyakin