mahaba ang buntot – laging nasusunod ang gusto, kulang sa palo, salbahe