Malikot ang kamay  Р kumukuha ng hindi kanya, nangungupit