sukat ang bulsa - marunong gumamit ng pera, marunong magbayad at mamahala ng kayamanan