Tatlo ang mata – maraming nakikita, mapaghanap ng mali